Skip links

Eğitimler

Proje Yönetimi Eğitimi

İster iş hayatında olsun ister özel hayatta, hemen hemen herkesin uygulamakta olduğu ya da uygulamak istediği ama bir türlü hayata geçiremediği projeler vardır. Günümüzde projeler her alanda çok fazla yer almaya başladı. Yıllardır verdiğim eğitimlerden edindiğim izlenimler göstermekte ki, kafalar daha projenin ne olduğu kısmında karışık. Oysaki neyin proje olup, neyin proje olmadığını anlamak uygulamalardan sağlıklı sonuçlar almak adına çok önemli.

Müzakere ve İkna Eğitimi

Müzakere becerisi, günümüzde bütün iş kollarında ihtiyaç duyulan bir özellik olarak öne çıkmaktadır. İnsanlar arasındaki bireysel farklılıklara rağmen, karşısındakilerle güvenli ilişkiler kurarak, kişilerin ikna etme gücünü maksimum seviyeye çıkartmaları mümkün. Üstelik standardın dışına çıkarak yaratıcı iletişimler kurulduğunda karşılıklı olarak elde edilen memnuniyet sonucunda, problemlere çözüm üretmek kabus olmaktan çıkıp zevkli bir hal alacak.

Etkin Yönetim ve Liderlik Becerileri

Liderler; çevresindekileri etkileme becerisi olan, onlara nasıl ilham vereceğini bilen, doğru hedefler belirleyen ve bu hedeflerin yönetimini etkin bir biçimde gerçekleştirebilen, değişimi ve krizleri doğru yönetebilen yöneticilerdir. Kurumların en tepesinden en alta kadar, farklı seviyelerdeki her yöneticinin ihtiyaçlarına göre içeriği ayarlanabilecek olan bu programda….

Yaratıcı Problem Çözme ve Karar Verme

İş hayatında insanları birbirinden ayıran en önemli özellik, yaratıcı problem çözme ve karar verme yeteneğidir. Karşı karşıya kalınan her türlü probleme hızlı ve kolaylıkla çözüm üretebilmek, bunun için de  problemi doğru tanımlayabilmek ve iyi analiz edebilmek çok önemlidir. İnsanların yaratıcı düşünceleri ortaya çıkarıldığında…