Skip links

Proje Yönetimi Eğitimi


İster iş hayatında olsun ister özel hayatta, hemen hemen herkesin uygulamakta olduğu ya da uygulamak istediği ama bir türlü hayata geçiremediği projeler vardır. Günümüzde projeler her alanda çok fazla yer almaya başladı. Yıllardır verdiğim eğitimlerden edindiğim izlenimler göstermekte ki, kafalar daha projenin ne olduğu kısmında karışık. Oysaki neyin proje olup, neyin proje olmadığını anlamak uygulamalardan sağlıklı sonuçlar almak adına çok önemli. İnteraktif olarak yapacağımız eğlenceli çalışmalarla, katılımcılara bir yandan belli düşünme kalıplarından kurtularak nasıl farklı düşünebileceklerini deneyimletebilecek, diğer taraftan Proje Yönetimi’ne içerik bakımından tam olarak nasıl hakim oabileceklerini de yaşatıyor olacağız.

Proje Yönetim Eğitimi, ele aldığınız her projeyi daha başarılı yönetmek adına, hangi adımları uygulayacağınız konusunda netlik kazanacağınız ve bu adımların birbiri ile entegrasyonunu öğreneceğiniz, gündelik hayatta da çok işinize yarayacak temel bir eğitimdir. Dolayısıyla Proje Yönetimi’nden fayda sağlamak isteyen her meslekten kişiler bu eğitimin hedef kitlesidir.

Eğitim sonrasında, halen içinde olduğunuz projeniz varsa projenizin iyi giden yanlarını ve projenizde başarısız olduğunuz faktörleri tesbit etmiş olacaksınız. Eğitimin ikinci günü katılımcılar gruplara ayrılarak ortak bir proje hazırlayacaklar. Böylece yapılacak pratik ile, teorik gibi gözüken bilgiler pratiğe geçirilmiş olacak.

Ana başlıklar:

  • Proje yönetimi ve Türkler
  • Projelerin basamakları
  • Proje hedeflerinin belirlenmesi
  • Proje planlarının oluşturulması
  • Kontrol dökümantasyonunun hazırlanması ve takibi
  • Başarılı ve başarısız proje örnekleri ve nedenleri