Skip links

Başarılı Takım Olmak

“Bir elin nesi var, iki elin sesi var,” sözünün iş hayatındaki karşılığı bu sunumda detaylı olarak anlatılıyor olacak. İçinde olduğumuz rekabet dünyasında iyi ekiplere sahip olan şirketler hedeflerine kolaylıkla ulaşıyor. İyi bir lider, başarısını kurduğu etkili ekiplerle sağlıyor. Ekip çalışması, sorunlara farklı açıdan yaklaşmaya ve çözüm bulmaya olanak sunuyor. Oluşturulan sinerji sayesinde çalışanların performansları yükseldiği gibi, çıkarılan iş sonunda elde edilen verim hızla yükseliyor. Her biri farklı kişilik özelliklerine sahip insanların uyum içinde çalışması kolay değil. Bireylerin kendi aralarında çatışmaya düşmemeleri, üretken olmaları ve öğrenmeye yönelik bir yaklaşım sergilemeleri, dengeli ekip olma becerisini kazanmalarıyla sağlanır. Liderler, ekiplerinin koordinasyonu en etkili şekilde gerçekleştirerek dinamik ekiplere sahip olur. Kolektif performans için, ekibi oluşturan her bir elemanın tek tek kendi kendini aşma çabası içinde olmasının sağlanması gerekir. Bu onları ortak bir hedef doğrultusunda işbirliğinde olmaya iter.

Kısaca takım olmak; insanları tek tek “ben” olmak yerine “biz” olmaya yönlendiren, fikirlerin ve yaratıcı yeteneklerin bir araya gelerek işbirliğin gücünü ortaya çıkartmaya olanak tanıyan bir yaklaşım olmalıdır. Bu sunumda başarılı ekibin beş temel özelliği ve bunları nasıl uyguladıkları anlatılacak. Bireylere takım olma bilinci kazandırılacak. Elde edilen başarıların sürekli ve tekrar edilebilir başarı haline gelmesinin de öğretileceği interaktif bu sunumda ayrıca gerçek olaylar üzerinden örnekler aktarılacak.